ประวัติสงครามเวียดนาม

ประวัติสงครามเวียดนาม มีชื่อเวียดนามว่า ( Chiến tranh Việt Nam ) เวียดนามตกเป็นอาณานิคมของชาวฝรั่งเศษในปี ค.ศ. 1885 เพื่อความสะดวกง่ายต่อการปกครอง จึงทำให้ฝรั่งเศสได้แบ่งการปกครองเป็น 3 แค้วนหลัก ๆ คือ แค้วนตังเกี๋ยอยู่ทางตอนเหนือ แคว้นอันนัมอยู่ทางตอนกลาง  และแคว้นโคชินไซน่าอยู่ทางตอนใต้   คือ ฝรั่งเศสได้เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามเดิมให้เป็นแบบฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่  ปี ค.ศ. 1941 ในขณะเกิดสงครามเวียดมินห์ขึ้นเพื่อที่จะขับไล่ฝรั่งเศส โดยมีผู้นำ คือ โฮจิมินห์

สงครามเวียดนาม หรือจะเรียกอีกอย่างว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง แต่ในเวียดนามเรียกกันว่าสงครามต่อต้านอเมริกาหรือเรียกสั้น ๆ ว่า สงครามอเมริกา ซึ่งเป็นการขัดแย้งในประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา เกิดสงครามในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2498 จึงทำให้กรุงไซ้ง่อนถูกยึดเป็นสงครามอินโดจีนครั้งที่สองและเป็นการต่อสู้ระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้อย่างเป็นทางการ เวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตหรือประเทศจีนและประเทศพันธมิตรฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์อื่น เวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ไทย และประเทศพันธมิตรฝ่ายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อื่น  ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งต่อคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหวียตมิญ ต่อมาฝรั่งเศสได้ถอนตัวออกจากอินโดจีนในปี 2497 สหรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและการทหารสำหรับรัฐเวียดนามใต้ต่อเวียดกง แนวร่วมประชาชนเวียดนามใต้ที่รับคำสั่งจากเวียดนามเหนือ ริเริ่มทำสงครามกองโจรในเวียดนามใต้ และเวียดนามเหนือยังบุกครองลาวในช่วงกลางปี 2493 เพื่อสนับสนุนกบฏ มีการสร้างเส้นทางสายโฮจิมินห์เพื่อส่งกำลังบำรุงและเสริมกำลังให้แก่เวียดกง

บางคนถือว่าสงครามนี้เป็นสงครามตัวแทนในยุคสงครามเย็น ซึ่งกินระยะเวลามายาวนานถึง 19 ปี โดยการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงของสหรัฐสิ้นสุดลงในปี 2516 และรวมไปถึงสงครามกลางเมืองลาว และสงครามกลางเมืองกัมพูชาซึ่งจบลงด้วยทั้งสามประเทศได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี 2518