ประวัติสงครามเกาหลี

สงครามเกาหลีก็คือระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ถือว่าเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ถึงแม่ว่าปัจจุบันที่ประธานาธิบดี “มุนแจอิล” เกาหลีใต้ ได้จับมือกับ “คิมจองอึล” ผู้นำเกาหลีเหนือ แล้วเดินก้าวข้ามพรมแดนของทั้งสองประเทศแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นครั้งระหว่างสงครามเกาหลีที่ทั้งสองได้จับมือกัน เรามาดูกันดีกว่าทำไมเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถึงได้แบ่งออกเป็นสองประเทศ ทั้ง ๆ ที่เป็นประเทศเดียวกันได้ เราไปดูสงครามระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กันดีกว่า

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลง สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เข้าปลดปล่อยเกาหลีจากการควบคุมดินแดนอาณานิคมของจักรวรรดิ ภายหลังจากสงครามยุติลง เกาหลีได้ถูกแบ่งแยกอยู่ที่เส้นขนานที่ 38 กลายเป็นสองเขตแดนของการยึดครอง โซเวีตได้ปกครองดินแดนส่วนครึ่งหนึ่งจากทางเหนือและอเมริกันก็ปกครองดินแดนอีกส่วนครึ่งหนึ่งจากทางใต้ ด้วยชายแดนตั้งอยู่ที่เส้นขนานที่ 38 ในปี ค.ศ. 1948 สองรัฐเอกราชได้ถูกสถาปนาขึ้นอันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางการเมืองของสงครามเย็น (ระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา) รัฐสังคมนิยมได้ถูกก่อตั้งขึ้นในส่วนทางภาคเหนือภายใต้ผู้นำฝ่ายลัทธิคอมมิวนิสต์ของนายคิม อิล-ซ็อง และรัฐทุนนิยมในส่วนทางภาคใต้ภายใต้ผู้นำฝ่ายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของนายอี ซึง-มัน ทั้งสองรัฐบาลของรัฐเกาหลีใหม่ต่างอ้างว่าเป็นรัฐบาลที่มีความชอบธรรมด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวของเกาหลีทั้งหมดและไม่ยอมรับเขตชายแดนเป็นการถาวร ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นจนนำไปสู่สงคราม เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตและจีน ได้ข้ามเขตชายแดนและรุกเข้าสู่เกาหลีใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติได้อนุญาติให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการสหประชาชาติ และส่งกองทัพไปยังเกาหลีเพื่อขับไล่สิ่งที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วว่าเป็นการรุกรานของเกาหลีเหนือ ซึ่งได้มี 21 ประเทศของสหประชาชาติต่างได้มีส่วนร่วมในกองทัพสหประชาชาติ กับสหรัฐอเมริกาได้ให้ประมาณ 90% ของบุคลากรทางทหาร

สงครามเกาหลีเป็นหนึ่งในการทำสงครามที่มีการทำลายล้างมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามประมาณ 3 ล้านคน และพลเรือนเสียชีวิตทั้งหมดในสัดส่วนที่ใหญ่กว่าสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามเวียดนาม จึงทำให้เกิดการทำลายล้างเมืองสำคัญต่าง ๆ ของเกาหลีทั้งหมด การฆ่าสังหารหมู่จำนวนนับพันคนของทั้งสองฝ่าย และการทรมานและความอดอยากของเชลยศึกโดยกองบัญชาการเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักที่สุดในประวัติศาสตร์